56. sz. FCI standard

PUMI

Származása:
Magyarország

Felhasználása:
Terelõ pásztorterrier. Kiválóan alkalmas a nagyobb állatok terelésére is. Jó szimatú. Házõrzésre, dúvad és rágcsáló irtására igen bevált. A luxustartást is jól bírja. Nagy mozgásigényû, kitûnõ kísérõ és sport kutya.

FCI besorolása:
I. fajtacsoport Õrzõ és terelõkutyák. Juhász és pásztorkutyák (a svájci havasi kutyák kivételével)
1. szekció Juhászkutyák
Munkavizsgára nem kötelezett fajta.

Rövid történeti áttekintés:
A XVII - XVIII. Században Magyarországon alakult ki az õsi puli, valamint az országba bekerült német és francia terrier jellegû terelõ ebek keresztezõdése folytán. A XX. század eleje óta önálló kutyafajtaként jegyzik.

Általános megjelenés:
Középnagy testû, nagyon élénk vérmérsékletû, bohókás megjelenésû, terrier jellegû pásztorkutya. A terrier jelleget leghatározottabban a feje mutatja: az arcorri része megnyúlt, füle felálló, melynek felsõ egyharmada elõre bicsaklik. Törzse és a végtagok oldalról négyzetes formát mutatnak. Nyaktartása a közepesnél magasabb, állandóan figyelõ jellegû. Szõrzete középhosszú, göndör, vagy hullámos, tincsekbe rendezõdõ. Több színben elõfordul, de mindig egyöntetû kell, hogy legyen.


Fontos méretarányok:
Testhossz / Marmagasság: 1/1
Mellkasmélység / marmagasság: 45-50/100
Mellszélesség / marmagasság: 30-33/100
A nyak hossza megegyezik a fej hosszával, és a marmagasság 45 %-át teszi ki. Az orr hossza a fejhossz 45-50 %-a.


Viselkedés és jellem:
Nyughatatlan vérmérsékletû, nagy munkakedvvel megáldott, rendkívül élénk terelõ eb. Vakmerõen bátor, az idegenekkel szemben bizalmatlan. Értelmessége, élénksége, véleményalkotó és -nyilvánító képessége, rámenõs természete miatt mindig magára vonja a figyelmet. Elég hangos fajta. Egész megjelenése tettrekészséget és hatalmas temperarumot sugároz. Állása, figyelõ magatartása mindig tevékenykedõ testtartást mutat. Félénkség, vagy flegma viselkedés - fajtaidegen tulajdonság.


TESTFELÉPÍTÉS

1. Fej
Megnyúlt, viszonylag keskeny. Alakjára a megnyúlt arcorri rész nyomja rá a bélyegét.
Agykoponya:
Koponya: A fejtetõ közepesen széles és domború. A homlok hosszú, kevésbé domborodó, oldalról lapos. A szemboltívek mérsékelten fejlettek.
Stop: A stopvonal alig érzékelhetõ. A homlok síkja a szemboltívek között szinte egyenes vonalban folytatódik az orrhátra.
Arckoponya:
Orrtükör: Keskeny, egyenes metszésû, valamennyi színváltozatnál fekete.
Fang: Az orrhát egyenes. Az arcorri rész megnyúlt, és elkeskenyedõ, de nem hegyes.
Ajkak: Feszesen simulnak a fogsorhoz, sötéten pigmentáltak.
Állkapocs/Fogak: Az állkapocs erõs. Fogazata szabályos, ollós záródású, teljes. Fogai fejlettek, erõsek, fehérek.
Pofa: Jól izmolt.

Szemek: Közepes nagyságúak, ovális alakúak, kissé ferde metszésûek, élénk, értelmes kifejezésûek, sötétbarna színûek, közepes távolságra helyezkednek el egymástól. A szemhéjszél feszesen zárt, jól pigmentált.
Fülek: Magasan tûzöttek, felállóak. A fül csúcsa felsõ harmadában határozottan elõre és kissé oldalt bicsaklik. Közepes méretûek, arányosak, formája fordított V- alakú.

2. Nyak
Középhosszú, kissé ívelt, jól izmolt; a közepesnél magasabb illesztésû, a vízszintessel 55 fokos szöget zár be. A nyak bõre feszes, száraz, ránctalan.

3. Törzs
A törzs hossza azonos a marmagassággal - négyzetes felépítésû. Csontozata finom és szikár. Izomzata jól fejlett, nem terjedelmes, különösen feszes és szívós. Arányos, harmonikus megjelenés mellett rendkívül szikár fajta.
Felsõ vonal: Egyenes
Mar: Határozottan kiemelkedik, hosszú, és hátrafelé lejt.
Hát: Rövid, egyenes és feszes.
Ágyék: Rövid, feszes kötésû, szintén egyenes.
Far: Rövid, enyhén csapott, közepesen széles.
Mellkas: Szügye egyenes síkú, nem domborodó, nem széles, inkább mély. Bordázata nem dongás, inkább lapos. Mellkasa mély és hosszú, jó íveltség esetén a könyök magasságáig húzódik.
Has: Feszes, hátrafelé felhúzott.
Alsó vonal: Kifejezetten elõremélyülõ.

4. Farok
Magasan tûzött, határozottan felfelé induló, a far fölött élére állított kör alakot képezve a kereszttájékra kunkorodik. A farok koronaszõrzete 7-12 cm hosszú, szálkás jellegû, dús, szerteálló, kevés aljszõrzetet tartalmaz. A kurta farok, és a farkcsonkítás nem megengedett.

5. Végtagok
Elülsõ rész:
Az elülsõ végtagok a szügy síkjából kiindulva függõlegesen támasztják alá a törzset. A két végtag oszlopos, párhuzamos, nem túl széles állású.

Lapocka, váll: A lapocka hosszú és meredek. Dõlésszöge a vízszinteshez viszonyítva 55 fok. A vállbúbok a szügy síkjából nem domborodnak ki.
Felkar: Rövid, jól izmolt. A lapocka és a felkar által bezárt szög 100-110 fok.
Könyök: Szorosan a testhez záródó.
Alkar: Hosszú, szikár.
Elülsõ lábközép: Meredek.
Elülsõ mancsok: Szorosan zártak, boltozatosak - macskamancsok. A talppárna rugalmas. A karmok erõsek, feketék vagy palaszürkék.

Hátulsó rész:
Általános: A hátulsó végtagok nagyon erõsek. Oldalról nézve hátraállítottak. Hátulról nézve a végtagok párhuzamosak, egyenesek, nem túl szûk, és nem túl széles állásúak.
Comb:. Izmos, hosszú, hátraállított.
Térd: Az elülsõ végtag könyökével egy vonalban helyezkedik el.
Lábszár: Izmos, hosszú.
Csánk: Szikár, és élesen kirajzolódik. A csánkízület a vízszintessel 45 fokos szöget zár be.
Hátulsó lábtõ: Rövid, meredek, szikár.
Hátulsó mancsok: Elülsõkkel azonosak. Fattyúujjak nem kívánatosak, eltávolítandók.

6. Mozgás
Járása igen élénk, temperamentumos. Lépése rövid, nagy energiájú, mozgása "pattogó", dinamikus. Hetykén, büszkén jár. Ügetése könnyed, harmonikus; hátulsó végtagjait pontosan a mellsõk nyomába helyezi. Vágtája böködõ szökdécselés, nagyon gyors, és fordulatos.

7. Bõr
Ránctalan, feszes, erõsen pigmentált. A szabad bõrfelületek palaszürkék, vagy feketék.

8. Szõrzet
Tincseket képezõ göndör, vagy hullámos, sohasem sima, és sohasem zsinóros. Átlagban 4-7 cm hosszú, kisebb-nagyobb tincsekbe rendezõdõ, rugalmas, bozontos és sûrû. Erõteljes, de nem durva, szálkás jellegû felszõrökbõl és puha aljszõrökbõl tevõdik össze.

A füleken dús, szerteálló, szálkás koronaszõr van. A szem és az arcorri rész szabadon kivehetõ. A szõrzet kívánatos felkészítési formája a kézi trimmelés. A fejen és a végtagon ollóval történõ igazítások lehetségesek. A teljes szõrzet nyírása nem kívánatos.

Szín:
- A szürke különbözõ árnyalatai /a születéskor általában fekete, idõvel kiszürkül/
- Fekete
- Fakó: vörös, sárga krém alapszínek /a fekete, vagy szürke árnyékoltság és a kifejezett maszk kívánatos/
A szõrszín mindig fedett, egyöntetû legyen. A csokoládébarna szín, tarkázottság, minden összefüggõ, élesen elkülönülõ színrajzolat /pl. cser jegyek, nyergesség/ kizáró ok. 5 cm-nél kisebb átmérõjû fehér mellfolt és a lábujjakon fehér tûzés nem hiba.

9. Méretek
Marmagasság:
Kanok: 41-47 cm, ideális nagyság: 43-45 cm
Szukák: 38-44 cm, ideális nagyság: 40-42 cm
Testsúly:
Kanok: 10-15 kg, ideális testsúly: 12-13 kg
Szukák: 8-13 kg, ideális testsúly: 10-11 kg

10. Hibák
Az elõbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendõ, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

11. Kizáró hibák
- Kerek, puliszerû fej. A fej 40%-ánál rövidebb arcorri rész.
- Erõs, kifejezett stop.
- Kettõnél több P1-es, és minden más fog hiánya.
- Elõre és hátraharapás, keresztharapás.
- Egyenesen felálló, tövébõl lógó, vagy felemás fülek.
- Rövid, sima szõrzet. Hosszú, erõteljesen nemezesedõ, vagy nyílt, szerkezet nélküli szõrzet.
- Színhibák.
- A standard leírásban rögzített, elõírástól eltérõ méret.

Utólagos megjegyzés:
A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedõ, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.